10 Risker med tatuering

Penetrering av huden

Visst finns det risker med tatuering och det kan även finnas risker efter att man gjort tatueringen. För att det ska bli en bestående effekt av en tatuering så behöver man penetrera den skyddande delen av huden, det yttersta lagret. Att göra det kan innebära att man kan dra på sig infektioner, eller att man får en allergisk reaktion utan att man har koll på att man är allergisk. Det finns dock försiktighetsåtgärder som man kan vidta. Tatueraren kan använda sig av engångsgrejer och man kan även se till att all utrustning är steriliserad. Detta bör man göra efter varje gång som man använt den. Det finns idag flera länder som kräver att tatuerare ska vara utbildade gällande blodburna patogener som kan uppstå vid tatueringar. Det är en risk när man penetrerar huden med tatueringsnålen. Det kan därför vara klokt att göra en hälsokoll först, för att kunna göra en bedömning av risker med tatuering. Bläck som tatuerare använder sig av kan orsaka oförutsedda problem med hälsan.

engångs-tatueringsnål-risker-med-tatuering

Det förekommer alltid en risk, att man kan överföra sjukdomar från en patient till en annan. Tatuerare som använder samma instrument, får inte glömma sterilisera utrustning mellan varje kund. Då detta kan ge upphov till att en person som tatuerar sig, får en sjukdom från en annan person. Idag är det dock en mycket liten risk att detta sker, om man väljer att gå till en modern tatuerare. De vanligtvis är medvetna om risker med tatuering och de även använder sig utav engångsartiklar, vilket givetvis är en självklarhet hos oss.

Blodsjukdommar

Infektioner som teoretiskt sett skulle kunna överföras via icke steril tatueringsutrustning eller med ett förorenat bläck är: hepatit B, hepatit C, tuberkulos och HIV. Det finns ingen officiellt rapport, där man uppgett att HIV infektion överförts via tatueringsprocessen.

Det kan också finnas en risk för stelkramp. Idag är det en standard inom EU att man ska ta stelkrampssprutor. Vill man tatuera sig då ska man se till så att man är up-to-date med det.

Röntgen

Har man mycket svart i sin tatuering så kan det finnas en risk att man får problem vid till exempel en röntgen. Detta beror på att den svarta tatueringsfärgen ofta kan innehålla en järnoxid, som blir upphettad under en röntgenbehandling. Det är väldigt sällsynt dock att man får sådana skador vid röntgen. En tatuering är inget hinder för att man inte ska få en röntgenbehandling.

Andra risker med tatuering

Det finns även andra dokumenterade risker med tatuering och tatueringspigment kan ge och det är är exempelvis cancer, hyperplasi, tumörer eller vaskulit. Det kan även finnas risk för keratoakantom som är en snabbväxande kupoltumör som växer på huden. Drabbas man av detta så får man ta bort hela det drabbade området. Det förekommer även risker med tatuering att lymfkörtlar drar till sig pigment och de kan orsaka att en inflammation uppstår. Det finns alltid risker med tatuering , även om den är korrekt utförd.

Tatuering Göteborg Skindiver Tattoo Studio Gothenburg
Social Media Links

Links to Skin Diver Tattoos and  Associates in Business

………. Thai Tattoos Sacred Sak Yant Tattoo Studio
Thai Tattoo Sak Yant UK Tours
Bangkok Ink Studio, Machine, Hand Poke Tattoos. VIP Service to Ajarn Ohr
Tattoo School Thailand Bangkok
Asian Artifacts oneshopasia.com
Revolttattoos.com USA, Las Vegas, Tattoo Masters Joey and Walter
Happysailortattoo.com Old School Tattooing
Sacred Art Tattoo Studio Manchester UK
Skin Graffiti Tattoo Studio UK
Dark Mofo Tasmania